Ηλιακοί Συλλέκτες/Solar Collectors

Xάλκινης διασωλήνωσης
Copper viziers

Ηλιακός συλλέκτης 1,5m2 χάλκινης διασωλήνωσης με 9 αγωγούς 15mm X2 διανομές 28mm τοποθετημένοι σε πρεσαριστώ χωλετρωτό απορροφητή
Solar collector 1,5m2 with 9 copper viziers 15mmX2 headers 28mm Absorber construction type omega

Αλουμίνιο επιλεκτικός
Aluminum selective

Ηλιακός συλλέκτης 1,5m2 μπλε αλουμίνιο επιλεκτικός
Solar collector 1,5m2 blue selective

 

Ηλιακός συλλέκτης 2m2 μπλε αλουμίνιο επιλεκτικός
Solar collector 2m2 blue selective

 

Περισσότερα...

Συνέπεια-Αξιοπιστία

Boilers

Περισσότερα...

Συνέπεια-Αξιοπιστία

Βάσεις/Stands

Περισσότερα...

Συνέπεια-Αξιοπιστία

Ντεπόζιτα/Tanks

Περισσότερα...

Συνέπεια-Αξιοπιστία

Ηλιακοί Συλλέκτες/Solar Collectors

Περισσότερα...

Συνέπεια-Αξιοπιστία

Εξαρτήματα / Αccessories

© 2017 Lavra Solar Systems. All Rights Reserved. Designed By Petros Eftychiou.